Sinds 2018 doet Voorschoten Online onderzoek onder de lezers naar de tevredenheid van het centrum van Voorschoten. Het Hart van Voorschoten. In 2020 en 2021 heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden door de coronapandemie. Dit jaar is het onderzoek weer gestart waarvan wij nu de resultaten publiceren.

De deelnemers aan het onderzoek gaven dit jaar gemiddeld een 6,8 aan het centrum van Voorschoten. Dit cijfer is gelijk aan het onderzoek in 2019.  Tijdens ons eerste onderzoek in 2018 was dit 7,1.

Winkelen

Men bezoekt het centrum voornamelijk voor de dagelijkse boodschappen (54%) In 2019 was dit nog 63%. Slecht 14% van de deelnemers geeft aan naar het centrum toe te komen om te winkelen, anders dan de dagelijkse boodschappen. 40% geeft aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over het huidige winkelaanbod in het centrum van Voorschoten. In 2019 was dit nog 27% en in 2018 24%. Voor het winkelen, buiten de dagelijkse boodschappen, wijkt men uit naar omliggende grotere gemeenten.

46% van de deelnemers geeft aan het wenselijk te vinden wanneer er meer (goedkopere) mode- en schoenwinkels zouden zijn.

Eten en drinken

Over de horeca geeft 66% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het aanbod. Deze uitkomst ligt nagenoeg gelijk aan de eerdere onderzoeken in 2019 en 2018.  12% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan hiervoor speciaal naar het centrum toe te komen, een kleine stijging ten opzichte van het onderzoek in 2019 en 2018 toen was dit 7%.

Uitstraling en activiteiten

Ook de uitstraling van het centrum van Voorschoten is onderzocht. 49% van de deelnemers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de uitstraling. Een flinke daling ten opzichte van 2019 toen was dit nog 63% en in 2018 65%.

Dezelfde cijfers gelden nagenoeg ook voor de activiteiten die in het centrum gehouden worden. Ook hierover is 49% tevreden tot zeer tevreden. Dit ook lager dan in 2019 (64%) en 2018 (66%).

Bereikbaarheid

De tevredenheid over de bereikbaarheid met de auto is nagenoeg gelijk gebleven. 63% geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Men is minder tevreden geworden over de bereikbaarheid per fiets naar het centrum van Voorschoten. In 2018 was 90% nog tevreden tot zeer tevreden over de bereikbaarheid per fiets naar het centrum van Voorschoten, in 2022 is dit gedaald naar 67%.

Alle resultaten bekijken

Download hier alle gegevens van de onderzoeken centrum Voorschoten 2018 – 2022, klik hier (PDF)

Back To Top