Zijn inspanningen voor de rechten van de mens worden in binnen- en buitenland geroemd. De in 1924 in Voorschoten geboren Max van der Stoel was politicus, diplomaat en bijzonder hoogleraar, en naamgever van de Max van der Stoelprijs. Nu is er een park naar deze prominente Voorschotenaar vernoemd.

Sinds december 2023 heeft gemeente Voorschoten een nieuw straatnamenbeleid. Inwoners kunnen verzoeken indienen voor straatnamen, mits deze namen bijdragen aan de identiteit en historie van het dorp. Al in september 2023 ontving de gemeente het verzoek om een straat te vernoemen naar de in Voorschoten geboren en getogen Max van der Stoel. Max van der Stoel was naast oud-minister van Buitenlandse Zaken diplomaat, minister van Staat, ambassadeur bij de Verenigde Naties en hoge commissaris van de OVSE, en bekleedde enkele jaren een bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteiten van Tilburg en Leiden.

Vader en zoon
Burgemeester Stemerdink: “Sinds de invoering van het nieuwe straatnamenbeleid hebben we al veel initiatieven mogen ontvangen. Natuurlijk vonden wij het verbinden van een openbare ruimte aan Max van der Stoel een mooi idee, gezien zijn jarenlange, onvermoeibare diplomatieke en politieke inspanningen op het gebied van internationale mensenrechten. We hebben echter niet gekozen voor een straatnaam, omdat deze teveel lijkt op de Dr. Martinus van der Stoelstraat. Martinus is de vader van Max van der Stoel. Daarom hebben we gekozen voor de vernoeming van het park, naast de straat die naar zijn vader is vernoemd. De bordjes worden op korte termijn geplaatst.”

Indrukwekkende loopbaan
Maximilianus (Max) van der Stoel (Voorschoten, 3 augustus 1924 – Den Haag, 23 april 2011) was een Nederlands politicus voor de Partij van de Arbeid (PvdA) en diplomaat. Naast minister van Buitenlandse Zaken, was hij ook ambassadeur bij de Verenigde Naties en de eerste hoge commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE. In 1991 werd Van der Stoel benoemd tot minister van staat. Naast zijn werk als politicus en diplomaat was Van der Stoel van 1999 tot 2003 bijzonder hoogleraar voor Europese en internationale rechten aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Leiden.

Behalve talloze onderscheidingen die hij tijdens en na zijn leven ontving, is er ook een prestigieuze prijs naar hem vernoemd. De Max van der Stoel Prijs is een internationale beloning die bij zijn afscheid door de Nederlandse regering is ingesteld, en wordt jaarlijks uitgereikt aan studenten die een proefschrift of scriptie hebben geschreven op het gebied van de rechten van de mens.


Back To Top