In Museum Voorschoten is vanaf 10 juli de tentoonstelling ‘Het Verhaal van Voorschoten + Het beleg en ontzet van Leiden’ te zien. Dit jaar, op 3 oktober om precies te zijn, is het 450 jaar geleden dat Leiden werd bevrijd van de Spaanse belegeraars. Dat feit wordt in de hele regio herdacht, en Museum Voorschoten geeft daarvoor de aftrap met een interessante expositie.

 

De Tachtigjarige Oorlog was in volle gang! De strijd ging om de bevrijding van de Nederlanden van de Spaanse overheersing, maar het was ook een godsdienstoorlog. De stad Leiden had partij gekozen voor de prins van Oranje, en werd belegerd door de Spaanse troepen. Het beleg van Leiden had niet alleen voor de stad, maar zeker ook voor de dorpen eromheen grote gevolgen. Kerken en andere gebouwen werden verwoest, het bouwland was onbruikbaar. Oorlogen hebben een vernietigend effect, dat was vroeger niet anders. Het dorp Voorschoten was versterkt, en tussen het dorp en de stad waren op strategische plaatsen schansen gebouwd. Om Leiden te ontzetten werd het land onder water gezet. Ten slotte, op 3 oktober 1574, brachten de geuzen volgens het verhaal haring en wittebrood de stad binnen.  

De expositie gaat over het dorp Voorschoten tijdens en na het beleg van Leiden. Panelen leggen de geschiedenis kort en bondig uit, met toepasselijke illustraties. Er is veel te zien, zoals oude kaarten die een beeld geven van de situatie in die tijd, prenten en schoolplaten met de intocht van de geuzen, penningen en oude boekjes over het beleg, kostuums, medailles van de ‘3 October Vereeniging’ en uiteraard de pot (voor de hutspot), maar dan in miniformaat.

Deze expositie is een onderdeel van de grote tentoonstelling ‘Het Verhaal van Voorschoten’. De geschiedenis van het dorp, vanaf de nieuwe steentijd tot aan onze tijd, wordt verteld aan de hand van topstukken uit de collectie van het museum.

De tentoonstelling wordt op zaterdagmorgen 13 juli officieel en feestelijk geopend door de burgemeesters van Leiden en Voorschoten, die per calèche – een 3oktobertraditie! – bij het museum zullen aankomen.

Back To Top