Op zondag 23 juni organiseerden 11 Rotaryclubs uit de regio Rijnland en de provincie Zuid-Holland, de Sport- en Beweegdag als onderdeel van het RijnlandRoute Festival. Via donateurs en de inschrijfgelden van de ruim 6.300 deelnemers aan het sportevenement werd door de Rotary maar liefst € 128.956,00 opgehaald! Deze opbrengst komt geheel ten goede aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland.

 Wij maken bewegen mogelijk

“Wij maken bewegen mogelijk” was het thema van de dag. Hierbij ging het niet alleen over de gloednieuwe Corbulotunnel/N434 die bewegen mogelijk maakt tussen de A4 en de A44. Vanaf 5 juli is dit onderdeel van de RijnlandRoute geopend voor gemotoriseerd verkeer. Afgelopen zondag pakten ruim 6.000 wandelaars, hardlopers en fietsers de unieke kans om op eigen kracht door de tunnel te bewegen tijdens de 1 km KidsRun, de 5 km TijdsRun, de 8 km TijdsRun, de 5 km FunRun&Walk en de 20 km fietstour.

“Wij maken bewegen mogelijk” ging deze dag ook over het vergroten van kansengelijkheid voor jongeren om te kunnen sporten. In Nederland groeien maar liefst 1 op de 11 kinderen op in armoede. Het betalen van contributie voor het lidmaatschap van een sportvereniging is hierdoor vaak financieel onhaalbaar. Dit heeft niet alleen impact op lichamelijk fitheid van jongeren, maar ook op hun mentale fitheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Naast de inzet van ruim 200 vrijwilligers vanuit de Rotary om de Sport- en Beweegdag soepel te laten verlopen, was daarom ook besloten om het RijnlandRoute Festival in te zetten om geld in te zamelen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Vooraf had de Rotary de ambitie uitgesproken om € 100.000,00 bijeen te brengen, waarmee zo’n 400 kinderen uit de regio Rijnland, uit gezinnen met geldzorgen, lid kunnen worden van een sportclub of hun zwemdiploma kunnen behalen.

De leden van de 11 samenwerkende Rotaryclubs hebben hiervoor afgelopen maanden donateurs geworven. Van grote bijdragen van bedrijven tot kleine bijdragen van particuliere sympathisanten. Onder andere Zorg en Zekerheid, CORPUS Experience, BURGY Bouwbedrijf, Zilveren Kruis, Rabobank, Royal FloraHolland en Univé toonden hun maatschappelijke en regionale betrokkenheid voor dit goede doel. De provincie Zuid-Holland deed daarnaast een hele mooie donatie: de inschrijfgelden van de deelnemers komen ten goede aan het Jeugdfonds.

Aan het einde van de succesvolle en zonnige Sport- en Beweegdag konden de voorzitters van de samenwerkende Rotaryclubs een cheque van maar liefst € 128.956,00 overhandigen aan het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland.

Voorzitter Joost Perquin van Rotary Oegstgeest e.o. reageerde vol trots. “Heel mooi dat wij vandaag met ruim 200 vrijwilligers van 11 regionale Rotaryclubs aanwezig waren om duizenden mensen te kunnen laten bewegen door de nieuwe Corbulotunnel. Echter minstens zo mooi dat wij hierdoor honderden kinderen in onze regio de kans kunnen bieden om lid te worden van een sportclub. Natuurlijk om meer te kunnen bewegen, maar zeker om ergens bij te horen en je te kunnen verbinden. Iets waarvan wij zelf ook de waarde aan den lijve ondervinden binnen onze Rotaryclub”.

Voorzitter Margriet Gersie van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland is vanzelfsprekend erg blij met de donatie. “Het bedrag is fantastisch. Dankzij deze steun krijgen honderden kinderen de kans om actief deel te nemen aan sportactiviteiten. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat elk kind de mogelijkheid krijgt om mee te doen en te groeien, Met deze opbrengst kunnen wij echt het verschil maken in het leven van kinderen”.

 Mini-symposium “Wij maken bewegen mogelijk”

Vooruitlopend op het RijnlandRoute Festival, organiseerde de samenwerkende Rotaryclubs op donderdagmiddag 20 juni een mini-symposium in Leiden om extra aandacht te vragen voor het belang van bewegen en de groeiende uitdaging van beweegarmoede.

Tijdens de bijeenkomst verzorgden Mark Noordzij, onderzoeker van het Mulier Instituut en Anne Koning, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland inleidingen over respectievelijk de “Staat van bewegen in Zuid-Holland” en “Sport en bewegen in provinciaal beleid”.

Hierna gingen Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, Jeroen Wienbelt, directeur van BURGY Bouwbedrijf en Jannes Aalders, directeur van CORPUS Experience met elkaar in gesprek over de rol en verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de zorgverzekeraars met betrekking tot vitaliteit en bewegen van medewerkers.

Aansluitend werd het podium ingevuld door Petra Bosman, directeur van Jeugdfonds Sport & Cultuur, Gwen Spies, directeur van Welzijnskwartier en Willem Guijt, oud-voorzitter van voetbalvereniging Katwijk. Zij bespraken hoe we de kansengelijkheid kunnen vergroten om alle jongeren te laten sporten.

Tijdens de twee forum-sessies, die vakkundig werden geleid door Rotarian Harriette Verwey, kwam nadrukkelijk naar voren dat we het hier hebben over een onderwerp met een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij was het mooi om vast te stellen dat er actief verbinding werd gezocht tussen de verschillende aanwezige partijen.

Back To Top