In de jaarrekening 2023, de voorjaarsnota voor 2024 en de kadernota 2025 staan de plannen en cijfers van gemeente Voorschoten. Met deze drie documenten legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over resultaten, lopende programma’s en toekomstige plannen.

Jaarrekening 2023

Met de jaarrekening legt het college eindverantwoording af over het afgelopen jaar. Wethouder Hans van der Elst: “We kijken per programma naar de inkomsten, de uitgaven en de resultaten. We hebben niet alleen veel projecten opgepakt, maar er is ook veel afgerond. Het jaar 2023 is, net als het jaar ervoor, positief afsloten. De infographic laat een positief resultaat van ruim 1,6 miljoen euro zien. We zijn best wel blij dat we daarmee veel dichter bij het oorspronkelijk begrote resultaat uitkomen dan de afgelopen jaren.”

De wethouder gaat verder: “Wel heeft onze gemeente, net zoals in 2022, nog steeds te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Met minder mensen moeten we prioriteiten stellen. Daarom hebben we sommige projecten naar de nabije toekomst verschoven.”

Voorjaarsnota 2024

Met de voorjaarsnota informeert het college de raad over de financiën en de voortgang van het beleid tot en met de maand april. Op basis van voorstellen in de voorjaarsnota kan de raad de begroting wijzigen.

Kadernota 2025

Het derde financiële stuk dat het college presenteert is de kadernota. Het college legt hierin de nadruk op vier prioriteiten. De eerste prioriteit is woningbouw. Een aantal bouwprojecten is volop in ontwikkeling. Halfjaarlijks wordt een informatiebrief opgesteld met de voortgang van alle lopende bouwprojecten.

De tweede prioriteit is de Kruispuntkerk en de realisatie van de nieuwe Fortgensschool. Wethouder Van der Elst legt uit: “In de Kruispuntkerk wil het college een nieuw onderkomen realiseren voor de gebruikers van het huidige cultureel centrum aan de Prinses Marijkelaan. Het vrijspelen van het huidige cultureel centrum geeft daar ruimte voor de nieuwbouw van de Fortgensschool. De derde prioriteit betreft het Sportaccommodatiebeleid. Hier wordt momenteel de laatste hand aan gelegd.”

De laatste prioriteit is een hernieuwd gebruik van het Ambachts- en Baljuwhuis. Het college vindt een vitaal en bruisend dorpshart heel belangrijk. Daarom richt het college zich op het versterken van de kwaliteit van het centrum. De toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis (AB-huis) is dan ook een van de speerpunten. Wethouder Van der Elst: “Naast deze vier prioriteiten, richten we onze aandacht uiteraard ook op het verder verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners, zowel op het gemeentehuis zelf, als in de wijken.”

De kadernota laat voor het jaar 2025 een sluitende begroting zien. Voor de jaren 2026-2028, de zogenoemde ravijnjaren voor gemeentes, is dat nog niet zo. De komende maanden gebruikt het college om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen die in november aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Geïnteresseerde inwoners kunnen op de gemeentelijke site de financiële stukken doorlezen.

Back To Top