De gemeenteraad vindt het een goed idee om in Voorschoten één collectief warmtesysteem aan te leggen. Dat is besloten in de raadsvergadering van 4 juli. Ook ziet de gemeenteraad kansen voor Voorschoten om aan te sluiten op WarmtelinQ, de pijpleiding die warmte gaat vervoeren vanaf Rotterdam naar Leiden. Met de warmte uit die leiding kan in de toekomst een groot deel van de huizen en gebouwen van Voorschoten worden verwarmd.

“Er is een belangrijke stap gezet naar een duurzaam en aardgasvrij Voorschoten”, zegt wethouder Hubert Schokker. Toch ligt er nu niet ineens morgen een warmtenet. “Dat is een proces van jaren met allemaal stappen, die we samen met de inwoners nemen”, gaat de wethouder verder. “Wat we nu wel weten, is dat veel inwoners benieuwd zijn naar de plannen voor hun buurt. Op de gemeentelijke website kunnen ze dat zien.”

Die plannen liggen nog niet helemaal vast. Ze kunnen in de loop van de tijd veranderen door nieuwe ontwikkelingen. Het wil ook niet zeggen dat elke woning en ieder gebouw op dezelfde oplossing overstapt. De precieze invulling werkt de gemeente later uit in uitvoeringsplannen. Gebouweigenaren kunnen zelf kiezen of ze wel of niet willen aansluiten, als ze een even duurzaam alternatief hebben.

T-stuk

Als eerste stap na het besluit, gaat de gemeente een overeenkomst sluiten met Gasunie over een zogeheten ‘T-stuk’. Daarin staat dat Gasunie een aftapmogelijkheid op de WarmtelinQ-leiding wil maken, waarop Voorschoten kan aansluiten.

Twee locaties

In het raadsvoorstel staat ook dat Voorschoten twee locaties reserveert in de buurt van de Hofweg. Daar zou een warmteoverdrachtstation kunnen komen. Dat is, zoals de naam al aangeeft, nodig om de warmte van de WarmtelinQ-leiding over te dragen op de lokale leidingen die er in Voorschoten kunnen komen. Daar komt ook een installatie in die bijstookt als het koud is of bij noodgevallen.

Noord-Hofland

De eerste wijk die op een warmtenet kan overstappen is Noord-Hofland. Noord-Hofland ligt tegen Leiden-Zuidwest aan en er liggen kansen voor deze wijken samen. Voor Noord-Hofland zou de overstap op zijn vroegst in 2030-2031 gerealiseerd kunnen zijn. Wethouder Schokker: “Dat lijkt niet heel snel, maar wij willen wel binnenkort met de inwoners van Noord-Hofland in gesprek om daar genoeg tijd voor te hebben. Sowieso willen we – en dat hebben we ook afgesproken met de gemeenteraad – veel plek inruimen voor communicatie met heel Voorschoten.”

Transitievisie warmte

Wethouder Schokker: “In 2021 heeft de gemeenteraad de transitievisie warmte vastgesteld. Daar is technisch onderzoek voor gedaan. Ook hebben meer dan 500 inwoners meegedacht. In die visie stond al dat er veel wijken zijn waar een warmtenet de beste oplossing is als we van het aardgas af moeten. Ook zijn er wijken waar je beter kunt kiezen voor een oplossing per woning, zoals een warmtepomp. Er is nu een update van de transitievisie warmte gemaakt die de gemeenteraad op 4 juli ook heeft vastgesteld. De woningen en gebouwen zijn bijvoorbeeld iets anders ingedeeld: in de eerste visie ging dat volgens de wijkindeling van het CBS, nu is gekeken welke woningen het best bij elkaar passen.”

Back To Top