Op 18 maart was de Landelijke Opschoondag. Ook GroenLinks Voorschoten deed mee, deze keer op de Leidseweg-Noord, de Hooghkamer en de nabije omgeving.
Tussen 12.30 en 14.00 uur hebben GroenLinksers, vrijwilligers uit de zogenaamde Garbage appgroep, bewoners van de Leidseweg-Noord hun steentje bijgedragen aan de landelijke opschoondag. Ruim 20 mensen en een aantal kinderen hebben hun best gedaan zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. De omgeving was redelijk schoon, maar de oogst was toch nog heel behoorlijk. Een aantal bewoners van de Leidseweg-Noord stelden hun restafvalbak ter beschikking om het opgehaalde afval te lozen. Na afloop bood Paul koffie en thee aan aan de aanwezigen, en de kinderen kregen een ijsje. Want waarom zou je een opruimactie niet ook gezellig maken? Kan gewoon.
Back To Top