Afgelopen donderdag is in de Commissie Mens en Samenleving de nieuwe Cultuurvisie besproken. In deze visie laat de gemeente Voorschoten zien wat cultuur voor onze dorp betekent en waarom het zo belangrijk is om te koesteren. De visie is door alle partijen in de raad omarmd en is daarmee een hamerstuk voor de aanstaande raadsvergadering geworden. Complimenten aan het College voor dit schrijven. Het is zaak dat er nu ook vervolg aan wordt gegeven, in de zogenoemde uitvoeringsagenda.

De afgelopen jaren heeft Cultuur niet vooraan gestaan met de verdeling van geld en de ambtelijke ondersteuning. Op voorstel van de PvdA- met unanieme steun in de raad- is op 1 oktober 2022 een cultuurcoördinator bij de gemeente aangesteld. Deze medewerker heeft als taak om cultuureducatie- en participatie in Voorschoten te vergroten en initiatieven te bundelen.

Als PvdA staan we voor een actief gemeentelijk cultuur beleid, waarin cultuur veel vanzelfsprekender en nog laagdrempeliger wordt. Cultuur is niet iets van de elite, of voor de happy few. Cultuur in al zijn facetten, is samen ergens van kunnen genieten. Van een mooi toneelstuk of van een popconcert. Van een streetdance voorstelling tot een goede tentoonstelling. En hoe leuk is het, als je het ook zelf kan doen,  bijvoorbeeld bij de harmonie. Met anderen dus. Voor én van alle rangen en standen. Vanuit verschillende achtergronden en voorkeuren.  Tégen het ontstaan van hokjes en bubbels. Dat is wat ons betreft echt wat nodig is, in deze huidige tijd.

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘Ik ben blij dat deze cultuurvisie in de raad op brede steun kan rekenen. Verder is het belangrijk dat de Cultuurfabriek in Voorschoten de visie  heeft omarmd. Deze visie laat zien dat Cultuur voor Voorschoten van waarde is. Dat geeft tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid voor het College. Na de flinke bezuinigen in 2017, is het nu wel echt tijd voor boter bij de vis. Ik ben blij dat wethouder Van der Elst de toezegging heeft gedaan dat er geld bijkomt. Het liefst op een zo kort mogelijke termijn natuurlijk. Voorschoten heeft het nodig!’

Back To Top