Al jaren is er een enorm tekort aan betaalbare woningen. Zeker in Voorschoten! Ons dorp grossiert in plannen maar de paar woningen die de laatste vijf jaar zijn gebouwd (Roosenhorst) zijn nauwelijks betaalbaar. Op 7 september spreekt de raadscommissie Wonen over een nieuwe Woonvisie. Volgens Ad de Graaf (PvdA) moet dat de start zijn van een nieuwe aanpak gebaseerd op drie uitgangspunten.
Ons eerste uitgangspunt: Prioriteit krijgt het bouwen van betaalbare woningen!
Tot nu toe bouwt Voorschoten vooral dure huizen. Roosenhorst heeft geleid tot huizen van meer dan zeven ton. Bij Beresteyn kosten de appartementen zeven ton en meer. Middengroepen hebben bij het Fortuyn van Voorschoten (toepasselijke naam overigens) weinig te zoeken, want de prijzen van koopwoningen liggen ruim boven de zeven ton. Wel is een kwart van de Fortuyn-woningen gereserveerd voor sociale huur.

Dit moet anders en onder invloed van het kabinetsbeleid wil het college dat we bij elk nieuwbouwproject tenminste 30% sociale huur en 35% in het middensegment bouwen. De PvdA steunt het college hierin.

Ons tweede uitgangspunt: Met plannen alleen krijg je geen woningen!
Woningbouw kost tijd, dat weet iedereen, maar Starrenburg 3 is een absoluut dieptepunt. Hoe lang wordt er al gesproken over Starrenburg 3? Tien jaar, vijftien jaar? En dan lezen we vandaag op de website van Starrenburg 3 dat het “even stil is geweest in de berichtgeving over de ontwikkeling, maar ontwikkelaars Niersman projectontwikkeling en De Raad Bouwontwikkeling hebben de afgelopen periode zeker niet stil gezeten”. Tsja, geschreven in oktober 2021. Maar ook over Arsenaal/Segaar aan de Leidseweg Noord wordt al ruim zes jaar gesproken en er is nog geen spade in de grond gestoken.   

Dit moet echt anders, het tempo moet omhoog. Makkelijk is dat niet want er zijn veel partijen betrokken bij een bouwproject. Maar regels kunnen worden aangescherpt om de mogelijkheden van de gemeente te vergroten. Zo wil het college hardere afspraken maken met ontwikkelaars over de realisatie van een bouwproject. De PvdA steunt het college hierin.

Ons derde uitgangspunt: De gemeente moet meer regie nemen!
Zonder stevige regie vanuit de gemeente zijn de eerste twee uitgangspunten niet te realiseren. De PvdA heeft eerder gepleit voor een professionele gemeentelijke projectorganisatie. Een PvdA-voorstel voor extra ambtelijke capaciteit is tijdens de begrotingbehandeling in november 2022 unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Voorschoten heeft ervaren en creatieve medewerkers nodig als stevige gesprekspartner voor de jongens en meisjes uit bouwwereld en corporaties.
Ad de Graaf: “Voor Voorschoten is dit een politieke cultuuromslag maar het zorgen voor betaalbare woningen mag best wat kosten”.
Back To Top