Afgelopen maande presenteerde de gemeente Voorschoten de cultuurhistorische waardekaart. Deze kaart brengt alle historisch waardevolle bebouwingen en landschappen in ons dorp in beeld. Op de website van de gemeente kan iedereen de kaart bekijken.

De cultuurhistorische waardekaart maakt alle historisch waardevolle bebouwingen en landschappen in Voorschoten voor iedereen toegankelijk. De kaart laat zien wat de cultuurhistorische betekenis is van bijvoorbeeld een monument, een perceel of een dorpsgezicht.

Wethouder Hans van der Elst is een van de eersten die de kaart bekijkt. “Ik ben blij dat we deze bijzondere kaart op de website van onze gemeente aan iedereen kunnen laten zien. Of je nu een geïnteresseerde inwoner bent, een huiseigenaar of een notaris, je ziet precies de status en de historie van een gebouw of een stuk grond. Nieuwsgierig als ik ben, heb ik natuurlijk direct mijn eigen woonomgeving opgezocht. Geweldig zoals deze kaart onze lokale geschiedenis tot leven brengt.”

De gemeente Voorschoten is verplicht om een erfgoedregister bij te houden. De waardekaart op de website van de gemeente maakt het erfgoedregister interactief toegankelijk. Daarmee sluiten we aan bij de doelstellingen van de komende Omgevingswet.

Bekijk de cultuurhistorische waardekaart: www.voorschoten.nl/cultuurhistorische-waardekaart

Back To Top