Met brede steun van de andere fracties heeft GroenLinks Voorschoten een stokje gestoken voor overhaaste plannen op de ijsbaan.

Het is bewoners niet ontgaan dat de gemeente in Voorschoten zeven plekken heeft aangewezen voor onderzoek naar flexwoningen. Eén van die plekken is de ijsbaan. Wethouder van der Elst komt in het vroege voorjaar van 2024 met een voorstel voor de definitieve locaties, maar tegelijkertijd treft wethouder Schokker de eerste voorbereidingen voor een skeelerbaan op een ander deel van dezelfde ijsbaan. Volgens GroenLinks blijft er te weinig openbaar groen over wanneer beide plannen doorgaan.  En dat terwijl de ijsbaan tal van mogelijkheden biedt. Zomaar een greep: een buurttuin, sportveldje of park met hoogwaardig groen. Ook (flex)woningen of een skeelerbaan behoren tot de mogelijkheden. Maar én én én, dat kan wat GroenLinks betreft niet.

Voordat besloten wordt over het plaatsen van flexwoningen en skeelerbaan op het ijsbaanterrein moet gekeken worden naar het ijsbaanterrein als geheel. Naar de waarde van hoogwaardig groen voor de Vlietwijk en naar de recreatiemogelijkheden van dit terrein voor de Krimwijk en Vlietwijk. Bewoners van die wijken moeten ook bij de toekomstplannen van het ijsbaanterrein betrokken worden. ‘De raad heeft met een motie de wethouder gevraagd om de buurtbewoners goed te betrekken. Dit is een van de laatste grote stukken gemeentegrond. Daar moet je zuinig mee omgaan. Daarom kun je nu niet snel groen licht geven voor een skeelerbaan en tegelijk beslissen over flexwoningen. Bekijk het gebied als geheel, stel een visie op en maak een stedenbouwkundig plan’, aldus Albert Deuzeman (GroenLinks).
Back To Top