Woensdagavond 24 januari 2024 reikte burgemeester Nadine Stemerdink een Koninklijke onderscheiding uit aan prof. dr. Bart van Hoek (67 jaar). De uitreiking vond plaats tijdens een afscheidsbijeenkomst ter gelegenheid van diens pensionering in Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest.

Na zijn opleidingen in Groningen en Maastricht kwam prof. dr. Bart van Hoek begin jaren negentig naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar hij een belangrijke rol speelde in het opzetten van het huidige levertransplantatieprogramma. De eerste jaren was hij de enige hepatoloog en vrijwel dagelijks, dag en nacht, hét aanspreekpunt voor patiënten en collega’s. Hierdoor kon het levertransplantatieprogramma uitgroeien tot het huidige vitale en prestigieuze programma.

Vorig jaar werd het dertigjarig jubileum van het levertransplantatieprogramma in het LUMC gevierd: lever nummer 750 werd toen getransplanteerd. Was de eenjaarsoverleving in 1990 nog 70%, nu is dit bijna 90%.

In 2009 werd prof. dr. Van Hoek benoemd als hoogleraar Maag-, Darm-, Leverziekten, in het bijzonder Hepatologie, aan de Universiteit Leiden. In zijn rol als onderzoeker heeft hij talrijke artikelen over onder andere auto-immuunleverziekten, leverfalen en levertransplantaties gepubliceerd in (inter-)nationale wetenschappelijke tijdschriften en (studie-)boeken. Daarnaast heeft hij vele publieke optredens verzorgd, waaronder wetenschappelijke workshops, lezingen en (poster-)presentaties in binnen- en buitenland; hij trad op als expert bij paneldiscussies en gaf interviews.

Prof. dr. Van Hoek werkte met andere onderzoekers samen in diverse lokale, nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden. Hij was een voorbeeld voor jonge onderzoekers die niet zelden bij hem konden promoveren met een prachtig proefschrift. Zelf promoveerde hij in 1989 aan de Universiteit van Groningen. Na twee internationale fellowships in de Verenigde Staten keerde hij terug naar Nederland en specialiseerde hij zich in maag-, darm- en leverziekten.

Sinds 1988 heeft prof. dr. Van Hoek verschillende subsidies ontvangen voor het uitvoeren van diverse onderzoeksprojecten. Zo werd met een subsidie van ZonMw een database ontwikkeld door het AMC, samen met het LUMC, ErasmusMC en UMCG en in nauw verband met de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en de farmaceutische industrie, om de kennis over de behandeling van chronische hepatitis te vergroten. De informatie in de database stelt artsen beter in staat om de behandelstrategie voor patiënten te bepalen.

Op 22 juni 2023 werd de DHOPE-DCD trial uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2023 van de Federatie Medisch Specialisten. De studie werd door de jury als terechte winnaar aangemerkt vanwege de klinische relevantie, het vernieuwende aspect en de grote impact voor de patiënt. Prof. dr. Van Hoek was een van de onderzoekers.

Naast medicus, wetenschapper en manager was prof. dr. Van Hoek vele jaren betrokken bij het onderwijs. Hij was twintig jaar opleider van verpleegkundig specialisten en physician assistants levertransplantatie in het LUMC. Ook was hij waarnemend opleider maag-, darm-, leverziekten in het LUMC. Hij gaf theoretisch én praktisch onderwijs aan undergraduate en graduate studenten en verzorgde tevens postgraduate onderwijs. Daarnaast was hij betrokken bij patiënteducatie via de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

In 2022 ontving prof. dr. Van Hoek de Gouden Klim als blijk van waardering voor zijn bovenmatige inspanning om bewustwording omtrent donatie en transplantatie te bevorderen. Deze onderscheiding is een initiatief van de Stichting Nationaal Donor Monument.

Tot zijn afscheid in april 2023 verrichtte prof. dr. Van Hoek klinische werkzaamheden, inclusief endoscopie en supervisie van de polikliniek en de afdeling en fungeerde hij als vraagbaak voor zijn directe (jonge) collega’s. Bovendien wisten collega’s uit heel Nederland hem te vinden om moeilijke casuïstiek te bespreken.

Naast zijn klinische en wetenschappelijke werkzaamheden was prof. dr. Van Hoek bovendien actief als lid en voorzitter van diverse gremia op het gebied van levertransplantatie, zoals van het Landelijk Overleg Levertransplantatie, patiëntenverenigingen en als Nederlandse vertegenwoordiger in de European Liver and Intestinal Advisory Committee van Eurotransplant.

Prof. dr. Van Hoek wordt – voor zijn totaal aan verdiensten op het terrein van gezondheidszorg – onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Back To Top