De gemeenteraad van Voorschoten heeft op 1 februari 2024 unaniem ingestemd met de omgevingsvergunning, inclusief de beantwoording van de zienswijze, voor het woningbouwproject aan de professor Einsteinlaan 5. Deze week werd duidelijk dat er geen bezwaren zijn binnengekomen op de bouwplannen. Hiermee is de vergunning onherroepelijk en kan Bouwbedrijf Niersman een begin maken met de bouw van de 24 nieuwe woningen.

Wethouder Van der Elst, portefeuille Wonen: “Deze mijlpaal mag gevierd worden! In de huidige tijd, waarin we te maken hebben met een flinke woningnood, is het natuurlijk bijzonder goed nieuws dat woningen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. In dit geval gaat het om 17 grondgebonden huurwoningen en 7 huurappartementen, waarvan 6 sociale huur zijn. We wensen Niersman een goede bouwperiode toe en hopen dat ze eind 2025 de eerste woningen kunnen opleveren.”

“In 2018 hebben we de oude schoollocatie aan de Professor Einsteinlaan nummer 5, met nog twee andere locaties, verworven na een openbare tender van de gemeente.” vertelt Robert Gras van Niersman Projectontwikkeling. “Met de gemeentelijke uitgangspunten die in 2020 zijn vastgesteld, heeft Niersman Projectontwikkeling nu de plannen uitontwikkeld voor het woningbouwproject aan de professor Einsteinlaan, genaamd Vossenburght.”

Omwonenden hebben in diverse sessies kennis kunnen nemen van de plannen en hun wensen en suggesties kunnen meegeven. Ook zijn de diverse wensen van de gemeente, zeker daar waar het gaat om klimaatadaptieve maatregelen, verwerkt in het plan. Zo wordt regenwater opgevangen maar ook hergebruikt en zijn twee bomen opnieuw geplant. Ook groene daken maken een onderdeel uit van de definitieve plannen.

Inwoners die meer willen lezen over dit woningbouwproject, kunnen kijken op www.voorschoten.nl/professor-einsteinlaan

Back To Top