In november organiseren Gasunie en de provincie Zuid-Holland zogeheten gebiedsgesprekken over de mogelijke route van de ondergrondse warmteleiding Warmtelinq waarvoor plannen worden gemaakt. Die gesprekken zijn met mensen uit de omgeving van die route en met mensen die te maken hebben met het gebied waar de route misschien zou komen te liggen.

De bijeenkomsten gaan elk over een ander gebied. Wilt u meer weten en wilt u bij een bijeenkomst zijn? Kijk dan op Gebiedsgesprekken over voorlopig tracé WarmtelinQ Rijswijk-Leiden › WarmtelinQ. Daar vindt u ook informatie over een webinar die begin 2023 wordt georganiseerd.

WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland maken plannen voor de aanleg van een ondergrondse warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden. Met deze leiding kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden gebruikt om huizen en andere gebouwen in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen.

Back To Top