Op donderdag 9 november heeft de raad van Voorschoten de begroting 2024 vastgesteld. De begroting sluit met een kleine plus en barst van de ambitie om zaken in Voorschoten te realiseren. De raad is gevraagd om voor ruim 13 miljoen kredieten beschikbaar te stellen voor onder andere de aanpak van het riool en wegen in Adegeest en de Raadhuislaan. Komend jaar zal de rotonde voor het gemeentehuis ook eindelijk worden aangepakt. Het is hoog tijd dat het daar veiliger wordt.

De VVD is ook bijzonder tevreden dat de lasten voor de inwoners niet bovenmatig stijgen. De OZB moet wel worden geïndexeerd met het CBS-indexcijfer maar gelukkig blijven de stijgingen in de gesloten systemen afval en riool met 2 % aardig binnen de perken. Voorschoten zit immers al aan de hoge kant met de woonlasten en door iets minder hard te indexeren dan de plaatsen om ons heen komt het iets meer in balans.

In de raad is samengewerkt tussen coalitie en oppositie om het college op te dragen om de beoogde uitgaven aan de atletiekbaan en skeelerbaan pas te doen na het vaststellen van sportaccommodatie beleid. Een moeilijk besluit omdat we allemaal graag goede voorzieningen in ons dorp willen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de besluiten over welke voorziening de gemeente wel en welke niet gaat bepalen transparant te maken door duidelijke regels op te stellen om keuzes te maken aan de hand wat de gemeente wil bereiken met het betalen van bepaalde accommodaties. De VVD verwacht een duidelijk voorstel van het college zodat we daarna vooruit kunnen met het realiseren van de gewenste accommodaties want het is belangrijk dat er gesport kan worden in Voorschoten.

Tot slot van de avond was er nog een voorstel van Voorschoten Lokaal om de hondenbelasting af te schaffen ten koste van de OZB-niet woningen. Dit voorstel is met tegenstem van VVD en CDA aangenomen. De VVD begrijpt niet waarom het beter is om de kosten voor ondernemers en verenigingen met 11,6% te verhogen om hondenbezitters te ontzien. Ondernemers dragen door hun inspanningen al genoeg bij aan ons fijne dorp. Ze zijn geen pinautomaat!

Back To Top