De gemeente was niet op de hoogte van de aanwezigheid van asielzoekers in de gemeente, ondanks langdurige opvang van statushouders en nareizigers in het Van der Valk-hotel. In plaats van een tijdelijk verblijf zoals afgesproken, zijn 38 vrouwen en kinderen nog steeds gehuisvest in het hotel, volgens een e-mail van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ontvangen op donderdag 1 februari. De gemeente bekijkt momenteel de ontstane situatie.
In november verzocht het COA dringend aan de gemeente Voorschoten om crisisnoodopvang mogelijk te maken voor deze groep, met de belofte dat ze daarna naar een vaste COA-opvanglocatie zouden doorreizen. Na instemming van het college werd de groep ondergebracht in het Van der Valk-hotel. Echter, in tegenstelling tot de afspraak heeft het COA tot op heden geen alternatieve huisvesting voor de groep kunnen regelen.

COA-manager Ron van Ooijen verklaart dat het gebrek aan voldoende opvangplekken en hoge druk in Ter Apel en Budel de redenen zijn voor het uitblijven van een andere locatie. Hij verontschuldigt zich voor de ontstane situatie en hoopt op begrip van de gemeente Voorschoten, met de toezegging dat er tegen de meivakantie een nieuwe opvanglocatie gerealiseerd zal worden.

Wethouder Hans van der Elst geeft in een korte reactie aan dat de gemeente zich over de situatie beraadt en dat de gemeenteraad en omwonenden zo snel mogelijk geïnformeerd zullen worden.
Back To Top