Barones Schimmelpenninck van der Oye tweede van recht als hofdame van koningin Emma links Collectie Duivenvoorde
Dit jaar kleurt Duivenvoorde Oranje. De families die op het kasteel en landgoed woonden hebben eeuwenlang een bijzondere en innige band gehad met het Huis van Oranje en Oranje-Nassau. Zij
vochten aan de kant van de Oranjes, dienden in hoge politieke ambten of waren kamerheer of hofdame voor de opeenvolgende koningen en koninginnen. In 2023 is het 10 jaar geleden dat de
inhuldiging van koning Willem-Alexander plaatsvond, een uitgelezen moment om dit bijzondere verhaal te vertellen in de tentoonstelling Franje & Oranje. Aan de hand van meer dan honderd
persoonlijke objecten uit de collectie van Duivenvoorde en een aantal bijzondere koninklijke bruiklenen* ervaart de bezoeker de intieme band tussen Duivenvoorde en Oranje.
Persoonlijke cadeaus
In de tentoonstelling is een groot aantal voorwerpen uit eigen collectie te zien die het verhaal vanDuivenvoorde en Oranje vertellen: van de geuzenpenning van Arent VII van Wassenaer (ca. 1528-
1599) tot het originele jagermeesterkostuum van Willem A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye uit ca. 1917. Daarnaast prachtige hofjaponnen die door de dames uit de families van
Duivenvoorde werden gedragen tijdens koninklijke ontvangsten, gecombineerd met foto’s en brieven uit de collectie. Ook persoonlijke cadeaus die de familie ontving van de Oranjes zijn te zien.
Zo kregen Arent IX van Wassenaer en Anna Margaretha Bentinck bij hun huwelijk in 1701 van stadhouder-koning Willem III twee massiefzilveren vuurbokken voor de haard met hun
alliantiewapen (de familiewapens van de man en vrouw samengevoegd). De koninginnen Wilhelmina (1898-1948) en Juliana (1948-1980) schonken resp. een prachtige broche en ring aan
Ludolphine Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye.

Groot vertrouwen
De banden tussen de Oranjes en Duivenvoorde gaan heel ver terug. De 16de -eeuwse bewoner Arent VII van Wassenaer vocht als watergeus aan de zijde van Willem van Oranje tijdens de Nederlandse
Opstand en zijn zoon Johan van Wassenaer was, als vriend van prins Maurits, betrokken bij de executie van Johan van Oldenbarnevelt in 1619, waarover bijzondere correspondentie te zien is.
Vele hofdames, kamerheren en ander koninklijk personeel waren afkomstig van kasteel Duivenvoorde. De nauwe band zorgde ervoor dat er een groot vertrouwen was en deze band hield
tot ver in de twintigste eeuw stand. Hendricus Adolphus Steengracht was kamerheer in buitengewone dienst bij koning Willem III (1849-1890) en Willem A.A.J. baron Schimmelpenninck
van der Oye, zijn zoon, was decennia lang jagermeester onder de koninginnen Wilhelmina en Juliana.

Oranje-memorabilia & prentbriefkaarten
Ludolphine Henriette werd in 1926 gevraagd voor de erefunctie van hofdame-honoraire van koningin-regentes Emma (1890-1898). De freule koesterde, naast deze functie, haar hele leven een
persoonlijke liefde voor het Koninklijk Huis. Zij legde o.a. een enorme verzameling Oranjememorabilia aan die op de zolders van het kasteel is opgeslagen. Kasten vol jubileumborden, glazen,
bekers en boeken maar ook opmerkelijke objecten, zoals een asbak met de beeltenis van koning Willem III en een aantal markante Oranjepuzzels en –kwartetspellen behoren tot deze bijzondere
collectie. Uniek is de ruim vijfhonderd stuks tellende verzameling prentbriefkaarten, sommige met een persoonlijk bericht van het hof. Een belangrijk deel hiervan zal voor het eerst te zien zijn in de
tentoonstelling Franje & Oranje.Antoinette van Dorssen, directeur van Kasteel Duivenvoorde: ‘In deze tentoonstelling zijn bijzondere bruiklenen te zien die zelden aan het publiek worden getoond. De bewoners van het kasteel waren in dienst van de Oranjes maar veelal ook nauw bevriend. We komen heel dicht bij de bijzondere band tussen de bewoners van Duivenvoorde en de Oranjes. Een verhaal dat we niet eerder zó uitgebreid hebben verteld’.

*de koninklijk bruiklenen worden begin februari bekend.

De tentoonstelling Franje & Oranje is vanaf 7 april 2023 te bezoeken op Kasteel Duivenvoorde
Back To Top