Het lijkt erop dat de plannen voor een nieuw Cultureel Centrum in de Kruispuntkerk aan de Schoolstraat eindelijk wat momentum krijgen. De plannen omvatten een grote theater- en filmzaal, repetitieruimten, horeca en ongeveer 20 woningen. Hoewel de plannen enthousiast werden besproken tijdens een commissievergadering, zijn er nog veel open einden.

Een belangrijk punt van zorg is dat het pand geen eigendom is van de gemeente, terwijl de investering bijna € 5 miljoen zal kosten en er huur moet worden betaald. De wethouder heeft financiële steun gevraagd om de plannen verder uit te werken en hoopt eind van dit jaar met een exploitatieplan te komen voor een mogelijke verbouwing in 2025.

Hoewel er al bijna twintig jaar gesproken wordt over een nieuw Cultureel Centrum, is de urgentie nu groter geworden omdat het huidige Cultureel Centrum niet meer voldoet. De keuze voor de Kruispuntkerk kwam na eerdere plannen die niet haalbaar bleken.

Er zijn nog verschillende punten van discussie, waaronder de verdeling van de appartementen, parkeercapaciteit en wie het pand gaat beheren. Ook zijn er zorgen over de betaalbaarheid van de ruimtes op lange termijn en de mate van sociale woningbouw.

Hoewel er enthousiasme is over de plannen, blijft de raad voorzichtig en vraagt om meer duidelijkheid en voortgangsrapportages. Het betrekken van het burgerinitiatief bij de verdere uitwerking wordt als essentieel gezien voor het succes van het project.
Back To Top